Aktuality

Nabídka býků masných plemen

UŠNÍ ČÍSLO PLEM. 
BODY 
TEST USTÁJENÍ   UŠNÍ ČÍSLO PLEM. BODY 
TEST USTÁJENÍ
829397 032 MS 72 IV. OPB   667961 081 LIM 68 II. chovatel
829410 032 MS 51 IV. OPB   916158 031 LIM 68 II. chovatel
895327 031 CH 65 III. chovatel   687853 081 LIM 64 III. chovatel

Po kliknutí na ušní číslo býka se zobrazí jeho nabídkový list. Ustájení OPB je na naší odchovně OPB Skály Benešov.

3. aukce elitních simentálských jalovic

aukce jalovic 2016 foto web

 Firma Jihočeský chovatel a.s. ve spolupráci s Farmou Zoňov a p. Lainkou, zorganizovala v pátek 14.10.2016 již třetí ročník aukce elitních simentálských jalovic. V aukci bylo předvedeno celkem 8 zvířat, z toho se jich 7 prodalo. Nejvyšší cena byla 1300 euro, ostatní zvířata se prodala za 1250 euro. Jedna jalovice byla prodaná do Německa, ostatní posílí české chovy .

 

Gratulujeme novým majitelům a děkujeme za vzornou přípravu všem zdoňovským.

 

4. Charolais show 2016

charolais show 20168. - 9. 10. proběhla na výstavišti v Lysé nad Labem velmi povedená akce  - Charolais show. Akce byla součástí zemědělského veletrhu Náš chov a zemědělec. Předvedeno bylo téměř 30 zvířat, která hodnotil francouzský bonitér Patrick Reverse. Naše firma se stala jedním ze sponzorů této akce a v sobotu jsme na výstavišti fandili všem zvířatům, ale především  potomkům býků z našeho masného programu.

Úspěchy byly velké!!

3.místo kategorie telat: Babeta Měcholupská - dcera anglického býka Maerdy Filter

3.místo kategorie mladších jalovic: Acadia z Čisté - dcera býka UWE Bovet

Národní vítěz + reservní šampionka výstavy - Zonka Měcholupská - dcera býka Ecureuil, kterého naše firma vybírala ve Francii pro Měcholupskou zemědělskou a.s., kde tento býk působí v přirozené plemenitbě.

Absolutní vítězkou výstavy se stala kráva z chovu rodiny Hatlákových, Rosa z Meziboří - její syn je na OPB Skály Benešov a v únoru půjde k výběrům.

Generální ředitel naší splečnosti, ing.Pitter, v sobotu předával vítězům věcné ceny.

V neděli proběhla velmi oblíbená a atraktivní soutěž juniorů. Zvířata předvádělo 7 dětí ve věku 6-15 let. Hodnotitelská komise ve složení J.Kopecký (ředitel PK ČSCHMS), M.Velková (T Farma spol.sr.o.) a M.Kopáčková (Jihočeský chovatel,a.s.) vybrala jako vítěze Jitku Hatlákovou (13 let). Na druhém místě byl Václav Chytka (15 let),třetí místo teprve šestiletý Libor Polák. Zvláštní cenu dostali sourozenci Zuzánkovi, kteří si své zvíře velice pěkně připravili. Všichni ocenění junioři od naší firmy dostali ceny, tentokrát jsme jim věnovali tašky plné sladkostí :-)

Gratulujeme všem vystavovatelům - akce byla velmi pěkná a předvedená zvířata se všem velmi líbila . 

Foto ze zdroje ČSCHMS.

rosa z mezoborizonka mecholupska

CRV Czech Republic
ČESTR
ČMSCH
Holstein CZ
CSCHMS
SCHP
Reprogen a.s.
Zemědělské komodity - informace nejen pro zemědělství
Zemedělské podniky - služby pro zemědělství